Uposażony – kim jest osoba uposażona w umowie ubezpieczenia?

Uposażony – kim jest osoba uposażona w umowie ubezpieczenia?

Uposażony

Osoba uposażona to osoba, która ma prawo względem świadczenia w przypadku zgonu osoby ubezpieczonej. Osoba uposażona jest zatem w ramach umowy ubezpieczeniowej osobą bardzo ważną. Dlatego ważne jest, aby dokładnie wiedzieć, kim taka osoba jest, kto może nią być. To istotne informacje dla każdej osoby, która planuje w najbliższym czasie zawrzeć umowę ubezpieczenia na życie.

Kim jest osoba uposażona?

Ogólnie rzecz ujmując, osobą uposażoną jest osoba, którą ubezpieczony wskazuje w umowie ubezpieczenia jako osobę, która uprawniona jest do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Co ważne, osobą uposażoną może być nie tylko osoba fizyczna, ale również podmiot prawy. W przypadku wypłaty świadczenia osobie uposażonej, środki te nie podlegają opodatkowaniu.

Kto może zostać osobą uposażoną?

Ubezpieczony może w umowie ubezpieczenia wskazać każdą osobę, jako osobę uposażoną. Może być to również osoba niepełnoletnia. Nie ma pod tym względem żadnych ograniczeń. Jest to tylko i wyłącznie indywidualna decyzja ubezpieczonego. Najczęściej osobą uposażoną jest członek rodziny, np. współmałżonek. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby uposażyć osobę, z którą nie jest się spokrewnionym. Tak jak wspomniano, uposażyć można także podmiot prawy (firma, stowarzyszenie czy fundacja). Może zdarzyć się tak, że osoba uposażona umrze przed ubezpieczonym. W takiej sytuacji, jeśli osoba ubezpieczona nie wskaże nowego ubezpieczonego, wówczas w przypadku śmierci ubezpieczonego środki wypłacane są osobom uprawnionym do dziedziczenia z zachowaniem kolejności:

  • współmałżonek,
  • dzieci,
  • wnuki,
  • rodzice,
  • rodzeństwo,
  • dzieci rodzeństwa.

Czym można uposażyć więcej niż jedną osobę?

Ubezpieczony ma prawo do wskazania więcej niż jedną osobą jako osobę uposażoną. W takim przypadku ubezpieczony musi w umowie ubezpieczenia wskazać jaki procent świadczenia przysługiwać będzie każdej z osób uposażonych. W przypadku śmierci ubezpieczonego firma ubezpieczeniowa dzieli świadczenie wedle wcześniejszych wskazań ubezpieczonego i wypłaca środki osobom uposażonym. Może się jednak zdarzyć tak, że ubezpieczony, podpisując umowę ubezpieczenia i wskazując kilka osób uposażonych, nie dokona takiego podziału świadczenia. W takiej sytuacji przyjmuje się, iż świadczenie podzielone zostanie między uposażonych w równych częściach. Podkreślić trzeba również, że osoba ubezpieczona w trakcie trwania umowy ma prawo do dokonywania zmian w tym zakresie. Dotyczy to zarówno zmiany samych osób uposażonych, jak i zmiany podziału świadczenia. Umowa ubezpieczenia na życie to umowa długotrwała. W życiu ubezpieczonego może zatem dojść do różnych zmian. Musi on zatem mieć prawo do korekty osoby lub osób uposażonych.

Czy osoba uposażona zawsze otrzyma świadczenie?

Jeżeli nie wystąpią warunki wyłączające wypłatę świadczenia to z zasady osoba uposażona po śmierci ubezpieczonego zawsze otrzymuje określoną w umowie kwotę. Jest jednak konkretny wyjątek od tej reguły. Uposażony nie otrzyma świadczenia, jeśli udowodni się, iż przyczynił się on do śmierci osoby ubezpieczonej. W takim przypadku osoba wskazana jako uposażona traci wszelkie prawo do świadczenia ubezpieczeniowego.

Wpisując do polisy osobę uposażoną nie zapomnij powiedzieć o tym tej osobie. Bo w przypadku Twojej śmierci Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie będzie szukało tej osoby. I środki nie zostaną wypłacone. Pamiętaj, że jak na razie nie ma centralnego rejestru polis. Wielokrotnie kontaktowały się ze mną osoby szukające polisy zmarłego członka rodziny. Z doświadczenia wiem więc jaki to problem. Możesz o tym przeczytać TUTAJ

Zadzwoń - 501485554

 

Możliwość komentowania została wyłączona.

Napisz do mnie przez Messenger
Call Now Button