Od czego zależy wysokość składki w ubezpieczeniu na życie?

Od czego zależy wysokość składki w ubezpieczeniu na życie?

składka na ubezpieczenie na życie

Składka ubezpieczenia na życie jest podyktowana wieloma czynnikami. Jej wysokość to nie tylko wypadkowa oferty towarzystwa ubezpieczeniowego. Koszt ubezpieczenia na życie może wzrastać lub maleć z uwagi na kilka aspektów. W celu łatwiejszego zrozumienia kwoty składki podzielimy je na 4 główne części.

Czynnik ludzki

W procesje ustalania składki bierzemy dane personalne ubezpieczonego. Do obliczenia wysokości składki niezbędny jest: wiek, stan zdrowia oraz wykonywany zawód. Jak ma się to w praktyce? W przypadku ustalania stanu zdrowia ubezpieczony jest poproszony o uzupełnienie ankiety medycznej. Na tej podstawie ubezpieczyciel ocenia ryzyko przedwczesnej śmierci w wyniku chorób. Zły stan zdrowia ubezpieczonego nie przekreśla osoby z otrzymania ubezpieczenia. Z uwagi na wyższe ryzyko zdrowotne składka może być nieco wyższa.

W przypadku wieku zasada działa podobnie. Im osoba starsza, tym składka ulega zwiększeniu. Dlatego tak ważne jest, aby o takim ubezpieczeniu pomyśleć w młodym wieku. W zależności od Towarzystwa oraz rodzaju polisy wysokość składki może być niezmienna przez cały okres ubezpieczenia lub wzrastać co roku.

Rodzaj wykonywanego zawodu ma duże przełożenie na wysokość składki. Im wyższe ryzyko zawodowe, tym składka wzrasta. Przykładowo: kierowca samochodu ciężarowego będzie płacił wyższą składkę niż pracownik biurowy. Wysokość składki wynika z faktu powiększonego ryzyka wypadku przy pracy.

Suma ubezpieczenia i opłacanie składek

W kwestii ustalania wysokości składki ważna jest suma ubezpieczenia. A także jaki jest zakres ubezpieczenia. świadczenie ma być wypłacone tylko w przypadku śmierci czy też na wypadek choroby, inwalidztwa itp.  Prościej mówiąc: kupując polisę na wypadek śmierci Twoi bliscy otrzymają określoną sumę pieniędzy. Suma ubezpieczenia może sięgać od kilkudziesięciu tysięcy złotych do miliona i więcej. Składki mogą być płacone w odstępach: miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych. W zależności od częstotliwości wpłat składka ulega zwiększeniu lub obniżeniu. Jeśli wpłaty są wykonywane w odstępie miesiąca to w skali roku składka będzie wyższa niż płatność wykonywana raz w roku.

Rodzaj polisy i zakres ochronny

Najbardziej powszechnym produktem jest polisa ubezpieczeniowa na wypadek śmierci, poważnego zachorowania lub następstw nieszczęśliwego wypadku. Ten typ polisy polega na otrzymaniu przed osoby uposażone zebranej sumy pieniędzy, która traktowana jest jako spadek po zmarłym. Natomiast w przypadku choroby czy nieszczęsliwego zdarzenia świedczenie otrzymuje ubezpieczony. Innym rodzajem ubezpieczenia jest polisa na życie i dożycie. W tym przypadku jeżeli dojdzie do zgonu to świadczenie otrzyma osoba uposażona. Natomiast po zakończeniu trwania polisy ubezpieczony otrzyma środki wynikające z umowy. Jest to też forma zabezpieczenia własnej przyszłości. Pisałem o tym wcześniej. TUTAJ

Różnorodne dodatki do ubezpieczenia na życie powiększają zakres ochrony. Powoduje to wzrost wysokości składki, ale ma to realne przełożenie na bezpieczeństwo ubezpieczonego i jego rodziny.

Wiesz więc, że na wysokość składki ma wpływ wiele czynnników. Dlatego tak ważne jest określenie potrzeb ubezpieczeniowych. Możesz to zrobić samodzielnie lub wspólnie z doradca ubezpieczeniowym. W razie potrzeby służę pomocą.

Zadzwoń - 501485554

 

Napisz do mnie przez Messenger
Call Now Button