Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie na życie? Czym się kierować?

Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie na życie? Czym się kierować?

Polisa na życie stanowi zabezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego. Bliscy otrzymują wsparcie finansowe od ubezpieczyciela w momencie, gdy osoba posiadająca polisę odejdzie. Uważam, że tego rodzaju polisa to obowiązek. Powody takiego stwierdzenia opisałem TUTAJ. Wysokość wypłaconej kwoty zależy od zapisów w umowie i otrzymują ją uprawnione do tego osoby. Czym kierować się przy wyborze ubezpieczenia na życie? Jakie kryteria dobrze wziąć pod uwagę? Aby mieć polisę zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami konieczne jest przeprowadzenie właściwej analizy.

Odpowiednie ubezpieczenie na życie

Niestety, ale bardzo często podstawowym kryterium wyboru polisy na życie jest zwykle wysokość składki. Koszt ten będzie ponoszony przez ubezpieczonego regularnie w określonych odstępach czasu. Powinien więc być dopasowany do jego zdolności finansowych. Nie należy jednak brać tego czynnika za jedyny, jaki decydować będzie o wyborze polisy na życie. To jest temat na kolejny artykuł. W tym miejscu zwrócę jedynie uwagę na następujące fakty:

 • Wyłączenia odpowiedzialności w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Zapisy te stanowią swego rodzaju zabezpieczenia dla towarzystwa ubezpieczeniowego. Określają sytuacje, w których pieniądze z polisy nie zostaną wypłacone. Najczęściej Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli śmierć Ubezpieczonego była konsekwencją:
  1) wojny, działań wojennych lub stanu wojennego; aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu,
  zamieszkach lub rozruchach;
  2) samobójstwa popełnionego przez Ubezpieczonego w okresie 2 lat od daty zawarcia Umowy dodatkowej;
  3) przyczyna zgonu wynikała z okoliczności zatajonych przy zawieraniu polisy;
 • Suma ubezpieczeniowa. Określa wysokość środków, jakie bliscy otrzymają na wypadek śmierci ubezpieczonego. Jej wartość zapisana jest w umowie i warto zwrócić na nią uwagę podczas podpisywania dokumentów. Przed wyborem konkretnej oferty dobrze jest określić własne oczekiwania dotyczące sumy ubezpieczeniowej. Wówczas łatwiej będzie zdecydować się na konkretną propozycję.
 • Czas trwania polisy. Umowa zawarta z ubezpieczalnią ma zwykle określony czas. Okres jej trwania może wynosić kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, w zależności od propozycji danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Czas trwania polisy dobrze jest dobrać do potrzeb własnej rodziny. Należy pamiętać, że część umów nie może być zawarta przez osoby starsze. Zwykle wygasają one wraz z osiągnięciem określonego wieku.

Ubezpieczenie na życie – kiedy wypłacane są pieniądze?

Suma ubezpieczenia, na jaką zawarta została polisa, wypłacana jest uprawnionym do tego osobom ( uposażonym ) po śmierci ubezpieczonego. I kwota wynikająca z umowy jest wypłacana często w termnie nawet 7 dni. Przeszkodą może być konieczność wyjaśnienia okoliczności wyłączających wypłatę. Pamiętaj też, że często jest także możliwość otrzymania zaliczki np. w wyskości 5.000 zł i kwota taka jest wypłacana w ciągu 24 godzin.

Przy ubezpieczeniu na życie jest także opcja proponowana m.in. przez Compensę. Zgodnie z warunkami umowy w przypadku zdiagnozowania u ubezpieczonego śmiertelnej choroby Towarzystwo wypłaci ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci potwierdzonej w Polisie.

Wysokość składki przy ubezpieczeniu na życie nie powinna być czynnikiem determinującym o wyborze danej polisy. Poza nią pod uwagę warto wziąć także inne kryteria, takie jak suma ubezpieczeniowa, czas trwania polisy, czy wyłączenia odpowiedzialności.

Jak więc wybrać odpowienie ubezpieczenie na życie? Przede wszystkim musisz wiedzcieć czego potrzebujesz i co jest dla Ciebie orazTwoich najbliższych naważniejsze. Możesz to ustalić samodzielnie lub w gronie rodziny. Możesz też dołączyć do grona tych, którzy mają swojego doradcę ubezpieczeniowego. To nic nie kosztuje. Pamiętaj, że doradca patrząc z boku na Twoje potrzeby może pomóc zwracając uwagę na fakty, z których Ty możesz nie zdawać sobie sprawy.

Zadzwoń - 501485554

 

Możliwość komentowania została wyłączona.

Napisz do mnie przez Messenger
Call Now Button