Ubezpieczenia rolne – co warto wiedzieć?

Ubezpieczenia rolne – co warto wiedzieć?

ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenie rolnika to zagadnienie zarówno proste, jak i wymagające uwagi. Często zdarza się, że osoby prowadzące gospodarstwa rolnicze opłacają składki ubezpieczeniowe, nie zwracając uwagi nawet na nazwę konkretnego zakładu ubezpieczeń. Przychodzi im do głowy stwierdzenie typu: “To zawsze było opłacane” lub “Wójt zajmował się tym, więc nie martwiliśmy się”.

W takich przypadkach mogą pojawić się różne komplikacje, takie jak niewłaściwie ustalone sumy ubezpieczenia lub nieodpowiedni zakres ochrony oferowany przez wybrany zakład ubezpieczeniowy.

Tymczasem rolnicy mają dostęp do kilkunastu specjalnych rodzajów ubezpieczeń, które, w połączeniu z obowiązkowym ubezpieczeniem OC rolnika, mogą tworzyć atrakcyjny pakiet ubezpieczeniowy.

W niniejszym tekście przedstawiam różne opcje ubezpieczeń dostępnych dla rolników, omawiam polisy dobrowolne i wyjaśniam, dlaczego warto regularnie aktualizować swoje ubezpieczenia, aby zachować spokój i pewność ochrony swojego gospodarstwa.

OC rolników i ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku, dotyczącej obowiązkowych ubezpieczeń, osoby prowadzące działalność rolniczą mają obowiązek zawarcia dwóch rodzajów ubezpieczeń. Pierwszym z nich jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, a drugim ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego. Ten obowiązek dotyczy każdej osoby fizycznej prowadzącej działalność rolniczą, opłacającej podatki, a także będącej właścicielem gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ma na celu ochronę rolnika przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich w przypadku powstania szkód w trakcie wykonywania prac rolnych. Szkody te mogą obejmować uszkodzenie mienia, obrażenia ciała lub nawet śmierć innej osoby, gdy te szkody wynikają z działalności rolnika.

Przykłady sytuacji, w których ubezpieczenie to jest istotne, to na przykład:

 1. Podczas wykonywania oprysków na polu, przypadkowo uszkodzony zostaje ogród sąsiada. W takiej sytuacji odpowiedzialność za szkodę ponosi zakład ubezpieczeń, a rolnik nie musi pokrywać odszkodowania ze swojej kieszeni.
 2. Kolejnym przykładem może być sytuacja, w której pracownik gospodarstwa zostaje przygnieciony przez belę siana podczas pracy. W takim przypadku również ubezpieczenie OC rolnika jest kluczowe.
 3. Trzecim przykładem jest uszkodzenie ogrodzenia sąsiada w wyniku zahaczenia kombajnem. Tego rodzaju zdarzenia również podlegają ochronie w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Dodatkowo, konieczne jest także zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych, które obejmuje nieprzewidziane szkody wynikłe z różnych zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, huragan czy inne zjawiska naturalne.

Dodatkowe ubezpieczenia budynków rolniczych

Oprócz niezbędnego ubezpieczenia budynków rolniczych, warto także rozważyć dodatkowe umowy ubezpieczeniowe, ponieważ zakres obowiązkowego ubezpieczenia nie obejmuje wielu istotnych sytuacji. Czego nie uwzględnia standardowe ubezpieczenie?

 1. Kradzieży mienia ruchomego.
 2. Uszkodzeń mienia ruchomego.
 3. Awarii lub uszkodzeń sprzętu rolniczego oraz maszyn, a także majątku znajdującego się wewnątrz budynków gospodarczych.

Dlatego warto podkreślić, że skupianie się jedynie na obowiązkowym ubezpieczeniu, kierując się wyłącznie ceną, może niestety prowadzić do niedostatecznej ochrony w przypadku innych rodzajów szkód niż te związane z samymi budynkami.

Na przykład, jeśli doszłoby do pożaru stodoły z trzema maszynami w środku, a rolnik posiadał tylko obowiązkowe ubezpieczenie, otrzymałby jedynie odszkodowanie w wysokości wartości samych murów stodoły. Maszyny nie zostałyby objęte tym ubezpieczeniem, co mogłoby znacząco zaszkodzić finansom rolnika.

Ubezpieczenie upraw


Ubezpieczenie upraw może być obligatoryjne lub opcjonalne, zależnie od tego, czy jako rolnik korzystasz z dopłat bezpośrednich. W przypadku uczestnictwa w programach dopłat, jesteś zobowiązany do ubezpieczenia swoich upraw przed przynajmniej jednym z ryzyk, takich jak powódź, susza, grad, przymrozki wiosenne lub szkodliwe przezimowanie.

Nawet jeśli nie korzystasz z dopłat, warto rozważyć ubezpieczenie upraw, ponieważ może ono chronić cię przed potencjalnymi stratami finansowymi, które mogą wyniknąć z nieprzewidywalnych okoliczności. Dlatego warto zastanowić się nad zawarciem polisy ubezpieczeniowej dla swoich upraw.

Ubezpieczenie upraw

Ubezpieczenie zwierząt hodowlanych

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich stanowi dodatkową formę zabezpieczenia, mającą na celu ochronę tych zwierząt przed ryzykiem utraty życia lub konieczności uboju, spowodowanego różnymi nieprzewidywalnymi wydarzeniami. Zazwyczaj istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko związane z pożarami i wypadkami. Jest to korzystne rozwiązanie dla każdego hodowcy, gdyż zakres ochrony może być poszerzony nie tylko o sytuacje losowe, ale również o przypadki chorób. Przykłady obejmują:

 • Ubezpieczenie drobiu przed salmonellą.
 • Ochronę bydła przed przypadkami padnięcia.
 • Zabezpieczenie trzody przed rozmaitymi chorobami, takimi jak świńska grypa.

Dobrze dobrana polisa ubezpieczeniowa dla zwierząt hodowlanych może stanowić skuteczną ochronę przed ewentualnymi stratami finansowymi.

Ubezpieczenie zwierząt hodowlanych

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego – co jeszcze możesz zabezpieczyć?

Zdecydowałem się utworzyć osobną listę, ponieważ ubezpieczenia rolnicze często obejmują szeroki zakres świadczeń, które podlegają jednej z głównych kategorii (takie jak maszyny, budynki, OC), ale nie zawsze są wymieniane wprost w polisach ubezpieczeniowych.

Polisy ubezpieczeniowe budynków rolniczych mogą obejmować ochronę dla:

 1. Stodoł,
 2. Stajni,
 3. Kurników,
 4. Wag najazdowych,
 5. Karuzel dla koni,
 6. Ogrodzeń, bram, furtek wraz z siłownikami,
 7. Altanek,
 8. Silosów,
 9. Budowli przeznaczonych do przechowywania produktów sypkich.

Ubezpieczenia dotyczące zwierząt w gospodarstwach rolnych mogą obejmować:

 1. Bydła,
 2. Konie,
 3. Kozy,
 4. Króliki,
 5. Owce,
 6. Trzodę chlewną,
 7. Drób rzeźny i nioski.

Natomiast ubezpieczenia urządzeń i maszyn rolniczych mogą obejmować między innymi:

 1. Wszystkie maszyny i sprzęt niezbędny do prac związanych z uprawą gleby, nawożeniem, siewem, sadzeniem, pielęgnacją i zbieraniem plonów,
 2. Systemy do pojenia i karmienia zwierząt,
 3. Sieczkarnie,
 4. Sortowniki,
 5. Dojarki,
 6. Agregaty prądotwórcze.

Jak widać, zakres ochrony oferowany przez zakład ubezpieczeń może być naprawdę rozległy. Posiadanie kompleksowego ubezpieczenia dla swojego gospodarstwa rolnego może znacząco ograniczyć stres związanego z ewentualnymi nieprzewidywalnymi sytuacjami.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują również ubezpieczenia na życie rolnika i jego rodziny.

Ubezpieczenia rolnicze – najważniejsze obowiązki

Posiadając gospodarstwo rolne, niesie to za sobą szereg obowiązków, podobnie jak w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu.

 • Sankcje za brak ubezpieczenia. Niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia grozi karą w wysokości 25% minimalnego wynagrodzenia. Organizacje samorządowe odpowiedzialne są za egzekwowanie tych kar.
 • Automatyczne odnowienie. Podobnie jak w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu, polisa ubezpieczenia rolniczego automatycznie się odnawia. Oczywiście, masz możliwość rezygnacji z obecnej polisy i wyboru nowej, bardziej korzystnej oferty. Aby to zrobić, musisz złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przed upływem pierwszego roku ubezpieczenia i dokonać zamiany polisy.
 • Dziedziczenie gospodarstwa rolnego. Jeśli odziedziczyłeś gospodarstwo rolne i nie zamieszkujesz na jego terenie, jesteś nadal zobowiązany do zakupu ubezpieczenia. W przeciwnym razie, jak już wspomniano wcześniej, grozi ci kara.
 • Dla każdego. Nawet jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej, nadal obowiązkowe jest posiadanie odpowiedniej polisy, także w przypadku budynków, które mogą być nieużywane.
 • Zerwanie umowy ubezpieczenia jest możliwe tylko w przypadku wypowiedzenia umowy lub przekształcenia gospodarstwa rolnego w inną formę, która nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia.

Zapraszam do skorzystania z mojej bezpłatnej analizy twojego ubezpieczenia rolniczego. Sprawdzę, czy można dostosować korzystniejszy pakiet pod względem zakresu ochrony i ceny.

Napisz do mnie przez Messenger
Call Now Button