Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych. Jak zrobić to dobrze?

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych. Jak zrobić to dobrze?

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych

Energetyka słoneczna to obecnie temat często poruszany, zwłaszcza w kontekście zmian, które miały miejsce w latach 2022 i 2023, uwzględniając różnorodne czynniki, takie jak rozliczenia netto czy wahania na rynku surowców. Mimo licznych zmian, które wywołały różne reakcje, fotowoltaika nadal cieszy się dużą popularnością, a zainteresowanie tą formą energii odnawialnej rośnie. Podobny trend można zauważyć wśród przedsiębiorców, którzy dążą do uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców energii.

Poniższy artykuł zawiera szczegółowe wyjaśnienia dotyczące:

 1. Ile kosztuje ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych,
 2. Pełnej gamy ofert ubezpieczeń dla paneli słonecznych,
 3. Oceny opłacalności inwestycji w dedykowane polisy fotowoltaiczne w porównaniu z ich włączeniem do standardowego ubezpieczenia domowego,
 4. Procedur zgłaszania uszkodzeń modułów fotowoltaicznych.

Zachęcam do zapoznania się z tekstem.

Panele fotowoltaiczne a słoneczne – jakie są różnice?

Zanim zagłębię się w temat ubezpieczeń, warto wyjaśnić subtelne różnice pomiędzy panelami fotowoltaicznymi a panelami słonecznymi. Terminologia dotycząca tych dwóch rodzajów źródeł energii może nieco różnić się w zależności od konkretnego dostawcy ubezpieczeń (np. mogą być traktowane jako część konstrukcji lub oddzielna instalacja).

Fotowoltaika ma na celu przekształcanie energii słonecznej na energię elektryczną i znajduje zastosowanie zarówno w sektorze komercyjnym, jak i domowym. Dzięki tej technologii możliwa jest również sprzedaż nadwyżek wyprodukowanej energii firmom zajmującym się jej dystrybucją. Największą wydajność osiąga zazwyczaj w okresie zimowym.

Kolektory słoneczne natomiast skupiają się na wytwarzaniu energii cieplnej i osiągają swoją największą wydajność w okresie letnim. W przeciwieństwie do fotowoltaiki, nie umożliwiają zarabiania na przekroczeniu produkcji energetycznej.

W praktyce, z perspektywy ubezpieczeń, te subtelne różnice mają niewielkie znaczenie, a oba rodzaje odnawialnych źródeł energii mogą być objęte ubezpieczeniem w podobnym zakresie.

Na czym polega ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych?

Propozycje ubezpieczycieli zazwyczaj opierają się na dwóch “głównych” typach polis – ubezpieczeniu od konkretnych ryzyk i ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk. W ramach ubezpieczenia od konkretnych ryzyk można uwzględnić:

 • Pokrycie kosztów działań ratunkowych i likwidacji szkód,
 • Odszkodowania za zniszczenia spowodowane wandalizmem,
 • Zabezpieczenie przed skutkami opadów deszczu i gradu,
 • Ubezpieczenie przed osadzaniem sadzy i dymu,
 • Pokrycie szkód w przypadku wybuchów,
 • Ochrona przed efektami hałasu osiągającego prędkość dźwięku,
 • Zabezpieczenie przed sytuacjami lawinowymi,
 • Ochrona przed skutkami pożarów,
 • Odszkodowania w przypadku różnych kategorii kradzieży, w tym kradzieży typowych, kradzieży po włamaniu, rabunków i aktów wandalizmu,
 • Zabezpieczenie przed trzęsieniami ziemi, obsunięciami terenu i zapadaniem się gruntu,
 • Ochrona przed przeciążeniami elektrycznymi,
 • Pokrycie szkód spowodowanych uderzeniami piorunów,
 • Zabezpieczenie przed skutkami silnych wiatrów,
 • Ochrona przed obciążeniem śniegiem,
 • Ubezpieczenie przed kolizjami z pojazdami,
 • Pokrycie szkód spowodowanych upadkiem przedmiotów lub statków powietrznych,
 • Zabezpieczenie przed zalaniem,
 • Ochrona przed przerwami lub stratami w dostawie energii elektrycznej.

Ryzyka typu AllRisk to opcja obejmująca ubezpieczenie przed wszelkimi nieprzewidzianymi sytuacjami, które nie zostały wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W ramach tego typu polisy można również zabezpieczyć koszty związane z zakupem energii z zewnętrznej sieci wynikające z awarii instalacji fotowoltaicznej lub solarnych.

Jasno widać, że istnieje wiele ryzyk określonych, ale w większości przypadków bardziej korzystnym wyborem będzie polisa typu AllRisk. Choć składka może być nieco wyższa, zakres ochrony obejmuje szerszy zakres wydarzeń i zdarzeń podlegających ubezpieczeniu.

Nie ważne, którego ubezpieczyciela wybierzesz, zawsze zalecam zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) przed zakupem polisy. Dzięki temu unikniesz niepotrzebnych kłopotów w przypadku konieczności zgłoszenia szkody.

Rodzaje ubezpieczeń paneli

Zdecydowałem się na podzielić ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych na trzy kategorie, biorąc pod uwagę zarówno różne firmy ubezpieczeniowe, jak i szczegóły ich działania. Mimo że sam mechanizm i zakres ochrony pozostają niezmienione, istnieją pewne różnice, które warto wziąć pod uwagę, na przykład w przypadku instalacji paneli do już istniejącej struktury domu.

Ubezpieczenie domu z zamontowaną instalacją fotowoltaiczną

Jak już wcześniej wspomniałem, niektóre firmy ubezpieczeniowe klasyfikują panele fotowoltaiczne jako integralne elementy struktury domu. W takich przypadkach uwzględniają je w ogólnym zakresie ubezpieczenia obejmującym budynek, jego stałe elementy i/lub mienie ruchome. To podejście traktuje instalacje fotowoltaiczne na równi z innymi trwałymi elementami, jak na przykład altaną. Jednym z przykładów takiego podejścia jest firma Link4, która uważa panele fotowoltaiczne i panele słoneczne trwale zamontowane na działce za integralne części budowli.

Czy taka interpretacja ma wpływ na zakres ochrony? To zależy od innych czynników uwzględnionych w ubezpieczeniu, takich jak wartość rynkową lub odtworzeniową nieruchomości oraz inne szczegóły polisy.

Ubezpieczenie samodzielne instalacji fotowoltaicznej

Opcja ubezpieczenia indywidualnego umożliwia dostosowanie sumy ubezpieczenia do rzeczywistej wartości instalacji fotowoltaicznej. Przykładem firmy oferującej tę elastyczność jest Wiener, która w ramach swojego samodzielnego produktu zapewnia:

 • Ochronę przed 17 różnymi zdarzeniami losowymi oraz kradzieżą,
 • Konkurencyjne ceny polisy, już od 40 zł rocznie.

To niewątpliwie jedna z najatrakcyjniejszych ofert dostępnych na rynku, choć zawsze warto dokładnie porównać ją z innymi propozycjami, aby upewnić się, że wybieramy najbardziej odpowiednią formę ochrony.

Ubezpieczenie paneli w firmie

Jeżeli rozważasz instalację paneli fotowoltaicznych w swoim przedsiębiorstwie, na przykład na terenie zakładu produkcyjnego, lub jeśli Twoja firma specjalizuje się w montażu paneli, istnieje kilka dodatkowych ryzyk, które warto rozważyć w celu odpowiedniego zabezpieczenia.

W przypadku pierwszej opcji, możemy mówić praktycznie o ubezpieczeniu mienia. Warto więc poszukać ofert, które zapewniają ochronę aktywów firmy, lub rozważyć indywidualne ubezpieczenie.

Jeśli chodzi o drugą opcję, czyli montaż paneli, konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie w dwóch kluczowych aspektach:

 1. Odpowiedzialności Cywilnej (OC) firmowej, która chroni przed ewentualnymi szkodami wyrządzonymi przez naszych montażystów na terenie klienta – zarówno w trakcie instalacji, jak i w przypadku problemów wynikłych z niewłaściwego montażu.
 2. Odpowiedzialności Cywilnej (OC) pracodawcy, która obejmuje ewentualne szkody w mieniu lub zdrowiu pracowników z naszej firmy, które zdarzyły się z naszej winy.

Dodatkowo, warto rozważyć grupowe ubezpieczenie, które zapewnia środki finansowe w przypadku wypadku pracownika.

Pamiętaj, że ubezpieczenie firmowe może przyjmować różne formy, dostosowane do indywidualnych potrzeb, dlatego w razie pytań lub wątpliwości, zachęcam do kontaktu ze mną.

Na co zwrócić uwagę?

Jak zawsze podkreślam, warto dokładnie zbadać każdą ofertę ubezpieczeniową, aby poznać szczegóły warunków proponowanych przez daną firmę. Dzięki temu będziesz w stanie wybrać ubezpieczenie dla paneli fotowoltaicznych, które faktycznie zapewni Ci pożądaną ochronę.

Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

 • Zapisy określające, czy instalacja fotowoltaiczna musi być zamontowana na ziemi czy na dachu.
 • Zakres ochrony ubezpieczenia, czy to obejmuje ryzyka określone czy może pełny zakres “all risks”.
 • Możliwość objęcia fotowoltaiki ochroną w ramach ubezpieczenia domu lub konieczność wykupienia osobnej polisy.
 • Zakres ochrony dla paneli fotowoltaicznych i jakie elementy są w nią włączone.
 • Wyłączenia spod ochrony ubezpieczenia – czyli sytuacje, które nie są objęte polisą.
 • Procedury likwidacji szkody w przypadku uszkodzenia instalacji fotowoltaicznej.

Oczywiście, nie zapomnij sprawdzić, ile wyniesie koszt takiego ubezpieczenia.

Wszystkie te kwestie mogą być omówione podczas niezobowiązującej konsultacji ubezpieczeniowej. Jestem dostępny, aby pomóc i doradzić w wyborze najlepszego rozwiązania.

Koszty ubezpieczenia fotowoltaiki


Koszt ubezpieczenia zazwyczaj jest mocno zależny od wartości całego domu lub ewentualnie od wartości samej instalacji fotowoltaicznej.

Na przykład, dla nieruchomości o wartości 600 000 złotych (obejmującej instalację fotowoltaiczną) roczna składka może różnić się w przedziale od 500 do 700 złotych, w zależności od konkretnej firmy ubezpieczeniowej.

Warto pamiętać, że istotne jest także uwzględnienie ubezpieczenia całej instalacji, a nie tylko samych paneli fotowoltaicznych. Instalacja może być narażona na różne ryzyka, takie jak przepięcia, uszkodzenia, zniszczenia spowodowane huraganami czy nawet kradzież.

Wyłączenia w ubezpieczeniu fotowoltaiki

Oczywiście, istnieją pewne sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Przykłady takich sytuacji to między innymi:

 1. Zdarzenia celowo spowodowane lub wynikające z rażącego niedbalstwa ze strony ubezpieczonego lub członków jego gospodarstwa domowego.
 2. Szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzeń.
 3. Zdarzenia wynikające z normalnego zużycia lub eksploatacji.
 4. Wady, które istniały przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia.
 5. Wady wynikające z winy instalatora lub producenta.
 6. Inne wyłączenia, określone w warunkach ogólnych polisy.

Warunki ogólne ubezpieczenia mogą zawierać wiele różnych wyłączeń, od kilku do nawet kilkudziesięciu, dlatego tak istotne jest zapoznanie się z nimi przed podjęciem decyzji o zakupie polisy.

Jak kupić ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej?

Możesz skorzystać ze specjalnego linku, który pomoże Ci wyliczyć online koszty takiego ubezpieczenia. Znajdziesz tam również informacje na temat ochrony, OWU i odpowiedzi na pytania. Wystarczy, że klikniesz ten link.

Napisz do mnie przez Messenger
Call Now Button