Dlaczego ubezpieczenie na życie to obowiązek?

Dlaczego ubezpieczenie na życie to obowiązek?

Pierwsze instrumenty ubezpieczeń na życie pojawiły się już w XVI wieku. Natomiast pierwsze towarzystwa ubezpieczeniowe swój początek datują na XVII wiek i miały formę ubezpieczeń wzajemnych. Od tego czasu zakres ubezpieczeń na życie oraz ich forma przeszła dużą ewolucję, co świadczy o tym, jak ważne dla każdego człowieka jest posiadanie zabezpieczenia w postaci odpowiedniego ubezpieczenia na każdym etapie jego życia.

Czym jest ubezpieczenie na życie?

Celem zawarcia umowy ubezpieczenia na życie jest ochrona życia oraz zdrowia ubezpieczonego na wypadek niepożądanego i nieplanowanego zdarzenia, określanego jako zdarzenie ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie na życie zostaje zawarte w formie polisy pomiędzy zakładem ubezpieczeń (zwanym ubezpieczycielem) oraz ubezpieczonym, czyli osoby która z ubezpieczenia korzysta. W umowie ubezpieczony zobowiązuje się do cyklicznego opłacania składki, a tym samym ubezpieczyciel zobowiązany zostaje do wypłacenia określonej kwoty pieniężnej w przypadku wystąpienia zdarzenia określonego w umowie ubezpieczenia. To od stron umowy zależy jaki zakres zdarzeń i świadczeń będzie obejmowała umowa ubezpieczenia. Decydując się na zawarcie umowy o charakterze bezterminowym (na całe życie), ubezpieczony chroni nie tylko siebie, ale także swoją rodzinę na wypadek jego śmierci. Ubezpieczenia o charakterze terminowym (zawierane na czas określony) chronią na wypadek określonego zdarzenia np. śmierci, wypadku lub przewlekłej choroby.

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie na życie?

Posiadanie ubezpieczenia na życie jest przejawem troski oraz chęci dbania o siebie oraz swoją rodzinę, a także o jej przyszłość. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak poważne konsekwencje finansowe może nieść za sobą długotrwała choroba, wypadek lub inne zdarzenie losowe. Zobowiązanie się umową ubezpieczenia na życie pełni głównie funkcję ochronną i zabezpieczającą, gdyż w przypadku niespodziewanego wypadku ubezpieczony jest uprawiony do wypłaty sumy ubezpieczenia. Tym samym nie musi martwić się o opłacenie pobytu w szpitalu, wysokich kwot rehabilitacji, leczenia oraz zapewnieniu środków finansowych do utrzymania siebie i rodziny w przypadku niezdolności do pracy.

Do najważniejszych zalet posiadania ubezpieczenia na życie, zaliczyć należy:

  • Wsparcie finansowe na każdym etapie leczenia siebie oraz bliskich
    Leczenie państwowe nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Czas oczekiwania na wizyty u specjalistów jest bardzo długi i nie wszystkie zabiegi i operacje są refundowane. Dodatkowo leczenie specjalistyczne w prywatnych klinikach nierzadko przekracza możliwości finansowe chorującego. Ubezpieczenie na życie wykupione dla siebie oraz najbliższej rodziny odciąża budżet oraz daje możliwość korzystania z lepszej jakości usług medycznych. Jest przejawem odpowiedzialności za siebie oraz osoby najbliższe.

 

  • Zapewnienie ochrony finansowej rodziny oraz bliskich osób na wypadek śmierci
    Śmierć, trwałe kalectwo lub poważna choroba jedynego żywiciela rodziny, niesie za sobą poważne konsekwencje finansowe dla osób pozostających na jego utrzymaniu. W przypadku powyższych zdarzeń ubezpieczyciel wypłaca należną kwotę. Dzięki niej członkowie rodziny ubezpieczonego nie będą musieli się martwić o najbliższą przyszłość.

 

  • Możliwość życia w dużo większym komforcie bez konieczności martwienia się o przyszłość
    Posiadanie ubezpieczenia na życie zapewnia stabilizację oraz możliwość życia w większym komforcie. Niepewność jutra, obawy o sytuację materialną oraz brak zabezpieczenia finansowego w trudnych sytuacjach życiowych. To wszystko może Cię ominąć, jeśli wybierzesz dobrą polisę.

 

Zawarcie ubezpieczenia na życie obecnie jest nie tylko przywilejem. Jest też obowiązkiem każdego kto chce dbać nie tylko o swoją przyszłość, ale też o przyszłość najbliższych. Umowa ubezpieczeniowa powinna być dopasowana indywidualnie do potrzeb, możliwości materialnych oraz sytuacji ubezpieczonego. Jej zawarcie trwa niewiele czasu, a ponoszone składki nie obciążą bardzo domowego budżetu. Natomiast korzyści, które płyną z zawarcia ubezpieczenia są nieocenione. Spokój i bezpieczeństwo nie mają bowiem swojej ceny.

Potrzebujesz porady dotyczącej wyboru odpowiedniego ubezpieczenia?
Zapraszam do kontaktu

 

 

Napisz do mnie przez Messenger
Call Now Button