OC Firmy – jak zabezpieczyć swój biznes

OC Firmy – jak zabezpieczyć swój biznes

OC firmy

Gdy rozważamy kwestię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (OC), często pierwszym skojarzeniem jest obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów lub OC w życiu prywatnym. W przypadku posiadaczy pojazdów jest to bezsprzeczne – taki rodzaj ubezpieczenia jest konieczny, aby uniknąć kar i wysokich odszkodowań w przypadku wypadku. Jednak co w sytuacji, gdy prowadzimy własny biznes, niezależnie od jego wielkości czy formy prawnej (np. spółka z o.o. czy jednoosobowa działalność gospodarcza)? Działając w obszarze biznesu, szczególnie gdy mamy kontakt z klientami, istnieje ryzyko wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Co w takim przypadku? Czy musisz pokryć koszty z własnej kieszeni i narazić swoją firmę na poważne straty?

W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć na te pytania i przedstawić informacje dotyczące:

 • Obowiązkowości posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy.
 • Funkcji i zasad działania takiego ubezpieczenia.
 • Sposobów na znalezienie odpowiedniej polisy.

Zapraszam do zapoznania się z treścią artykułu, która może okazać się przydatna w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Jak działa OC firmowe?

Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia OC samochodowego, OC prywatnego czy podczas podróży, OC firmowe ma za zadanie ochronę przed roszczeniami osób trzecich w przypadku wyrządzenia szkody. Jednak produkt ten jest znacznie bardziej skomplikowany niż OC w życiu prywatnym, ponieważ wiele zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, liczby pracowników, rodzaju produktu i wielu innych czynników.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy może obejmować różne aspekty, takie jak odpowiedzialność za szkody w mieniu lub zdrowiu, utracone korzyści, straty, koszty wynagrodzenia dla rzeczoznawców oraz koszty związane z obroną w sądzie. Ponadto, polisa może także chronić przed szkodami wynikającymi z wypadków lub działań podwykonawców. Co istotne, zakres ochrony można dostosować do indywidualnych potrzeb, uwzględniając nawet sytuacje, w których szkody zostały spowodowane nieumyślnie w wyniku rażącego niedbalstwa. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie ryzyka są uwzględnione w standardowej polisie, dlatego może być konieczne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia firmy, szczególnie jeśli firma działa również za granicą.

W praktyce, gdy klient zgłasza szkodę związaną z mieniem lub zdrowiem, właściciel firmy natychmiast informuje swoje towarzystwo ubezpieczeniowe. Rozpoczyna się wtedy proces oceny, w ramach którego sprawdzane jest, czy roszczenie jest uzasadnione. Po dokładnej analizie, towarzystwo ubezpieczeniowe może przystąpić do wypłaty odszkodowania osobie poszkodowanej.

Czy OC jest obowiązkowe?

Istnieją określone sytuacje i zawody, w których posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) firmy jest obowiązkowe. Należą do nich:

 1. Działalność rolnicza,
 2. Firmy przewoźnicze,
 3. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
 4. Rzecznicy majątkowi,
 5. Notariusze,
 6. Adwokaci i radcowie prawni,
 7. Doradcy podatkowi, księgowi i rewizorzy,
 8. Komornicy sądowi i syndycy,
 9. Rzecznicy patentowi,
 10. Architekci i inżynierowie budownictwa,
 11. Zarządcy nieruchomości,
 12. Podmioty świadczące usługi zdrowotne (np. lekarze, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci),
 13. Organizatorzy imprez masowych,
 14. Podmioty oferujące usługi detektywistyczne i ochroniarskie,
 15. Przewoźnicy morscy i właściciele statków,
 16. Podmioty związane z transportem lotniczym,
 17. Podmioty związane z transportem lądowym,
 18. Opiekunowie dzieci.

W niektórych branżach konieczne może być również zawarcie dodatkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jeśli tego wymaga konkretny kontrakt lub umowa.

Jakie OC można wybrać?

OC pracodawcy

Ochrona cywilnej odpowiedzialności pracodawcy (OC pracodawcy) ma podobne zastosowanie jak opisane wcześniej rodzaje ubezpieczeń. Służy ochronie właściciela firmy przed roszczeniami osób trzecich. Jednak warto wyróżnić ją jako osobną kategorię, ponieważ OC pracodawcy zapewnia również ochronę przed roszczeniami pracowników w przypadku szkód wyrządzonych im w miejscu pracy. Jest to szczególnie istotne w zakładach produkcyjnych, magazynach i wszędzie tam, gdzie pracownicy są narażeni na ryzyko obrażeń ciała. Szkody te mogą wynikać z nieuwagi pracownika, ale także być spowodowane awarią maszyny lub niewłaściwym przygotowaniem stanowiska pracy przez pracodawcę.

OC pracownika

Ten typ ubezpieczenia odpowiedzialności chroni firmę przed roszczeniami osób trzecich w przypadku, gdy pracownik spowoduje szkodę na mieniu lub zdrowiu osoby trzeciej. Może to mieć miejsce na przykład, gdy klient zostawi swój samochód w warsztacie samochodowym, podczas usługi manicure wykonanej przez pracownika, oraz w wielu innych scenariuszach.

Należy zaznaczyć, że to ubezpieczenie obejmuje również sytuacje, w których pracownik spowoduje uszkodzenie towarów, na przykład podczas transportu produktów. Polisa OC firmy może zawierać różne klauzule i zapisy, które dostosowują zakres ochrony do konkretnego rodzaju działalności firmy. Jest to istotne, ponieważ biuro rachunkowe będzie narażone na inne ryzyka niż np. warsztat samochodowy czy fabryka.

OC przewoźnika

To ubezpieczenie jest specjalnie dostosowane dla firm, które prowadzą działalność transportową, niezależnie od tego, czy jest to transport towarowy czy pasażerski. Jego głównym celem jest zabezpieczenie przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich w przypadku powstania szkód w trakcie transportu, zarówno w przypadku klientów, jak i przewożonego towaru.

OC produktowe/towarowe

Ubezpieczenie OC w przypadku produktów często budzi kontrowersje i krytykę, głównie ze względu na niejasności dotyczące zakresu ochrony. Trudno określić moment, kiedy odpowiedzialność firmy za jej wyroby, usługi lub dobra niematerialne się kończy. Dlatego zawsze zalecam dokładne zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i dostosowanie go do konkretnych potrzeb. Polisa OC produktu może zawierać nawet kilkadziesiąt klauzul, dostosowanych do charakterystyki działalności.

Interesującym ryzykiem w ubezpieczeniach produktowych są specjalne klauzule lub odrębne warianty, które zapewniają ochronę firm programistycznych w przypadku szkód spowodowanych przez ich oprogramowanie osobom trzecim. Warto wtedy zwrócić uwagę także na regulaminy, polityki oraz licencje związane z używanym oprogramowaniem. Mogą one stanowić ważny element ochrony przed ewentualnymi znaczącymi kosztami.

Limity i franszyza w umowie ubezpieczenia

Polisa OC firmy może zawierać różne limity, które określają, do jakiej kwoty towarzystwo ubezpieczeniowe będzie pokrywać szkody. Zazwyczaj te limity są szczegółowo opisane na etapie składania oferty ubezpieczenia. Ograniczenia te mogą dotyczyć zarówno ogólnego zakresu polisy i jej podstawowego ubezpieczenia, jak i poszczególnych klauzul. Dlatego też warto podkreślić, że dokładne zapoznanie się z ofertą i Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) jest kluczowe, aby mieć pewność, że ubezpieczenie będzie w stanie pokryć ewentualne roszczenia w przypadku szkody.

Warto również wspomnieć o dwóch istotnych zapisach, które wpływają nie tylko na koszty ubezpieczenia, ale także na proces rozliczenia szkody.

Po pierwsze, mówiąc o franczyzie, odnosimy się do udziału własnego w szkodzie, czyli kwoty, którą będziemy musieli pokryć w przypadku zaistnienia szkody, zanim towarzystwo ubezpieczeniowe przystąpi do wypłaty odszkodowania. Franszyza może przyjmować dwie formy:

 • Franszyza integralna, która określa kwotę, do której ubezpieczyciel nie odpowiada za pokrycie szkody. Na przykład, jeśli franszyza integralna wynosi 1000 zł, a szkoda wynosi 900 zł, to ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.
 • Franszyza redukcyjna, która określa kwotę, o jaką pomniejszone zostanie odszkodowanie. Przykładowo, jeśli franszyza redukcyjna wynosi 1000 zł, a szkoda wynosi 10 000 zł, to odszkodowanie wyniesie 9000 zł.

Warto zauważyć, że wybór odpowiedniego poziomu franszyzy może wpłynąć na wysokość składki ubezpieczenia. Należy zachować ostrożność, aby nie narazić się na brak wypłaty odszkodowania w przypadku szkody.

Czym kierować się kupując ubezpieczenie?

Wysokość składki oraz zakres ubezpieczenia OC firmy, włączając limity i konieczne klauzule, zależą od różnych czynników, takich jak:

 • Klasyfikacja PKD odpowiadająca konkretnemu rodzajowi działalności,
 • Liczba pracowników zatrudnionych w firmie,
 • Roczne obroty firmy,
 • Wymagania i preferencje właściciela firmy,
 • Staż działalności firmy na rynku,
 • Inne, które precyzyjnie określa oferta konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jeśli planujesz zakup odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy, zastanów się szczegółowo nad różnymi scenariuszami, w których Twoja firma, jej pracownicy lub produkty mogą potencjalnie wyrządzić szkody osobom trzecim. To pozwoli Ci dopasować niezbędne klauzule i zapewnić rzeczywistą ochronę dla Twojego przedsiębiorstwa. Jeśli potrzebujesz wsparcia przy wyborze takiej ochrony, nie krępuj się skontaktować ze mną. Chętnie pomogę Ci dostosować polisę do Twoich indywidualnych potrzeb biznesowych.

Napisz do mnie przez Messenger
Call Now Button