Ubezpieczenie chorobowe psa

Ubezpieczenie chorobowe psa

Długo oczekiwany przez właścicieli psów produkt ubezpieczeniowy jest już dostępny. 23 lutego 2021 zostało wprowadzone do sprzedaży ubezpieczenie Generali “Z myślą o Twoim Psie”. Jest to pierwsze w Polsce niezależne ubezpieczenie kosztów leczenia czworonożnego przyjaciela. Bez względu czy jest chory czy ucierpiał w wyniku wypadku możesz iść do weterynarza i dostaniesz zwrot kosztów leczenia. 

Jaki pies może być ubezpieczony

Ubezpieczeniem można objąć każdego psa, który skończył 8 tygodni i nie skończył lat 8. Kilka ras ( np. dog niemiecki ) ma obniżony wiek do 5-6 lat. Jednak bez względu na wiek objęcia ubezpieczeniem pies jest chroniony aż do śmierci.
Chroniony jest pies nie tylko rasowy, ale również mieszkaniec. Ważne, aby miał wszczepiony CHIP, czyli miniaturowy mikroprocesor z 15 cyfrowym numerem identyfikującym. A dodatkowo musi mieć wykonane obowiązkowe szczepiania :

 • nosówka
 • parwowiroza
 • wścieklizna
 • zakaźne zapalenie wątroby (choroba Rubartha)
 • zapalenie tchawicy i oskrzeli (kaszel kenelowy)

Jakie świadczenia obejmuje polisa

Polisa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz choroby rozpoznane i zdiagnozowane w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz związane z nimi badania, operacje, zabiegi, jedzenie specjalistyczne podawane w trakcie hospitalizacji, lekarstwa oraz chemioterapię.

Jest to jedyna polisa gwarantująca tak szeroki zakres pomocy i zwrot:

 • kosztów leczenia powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • kosztów leczenia powstałych w wyniku choroby;
 • kosztów eutanazji;
 • kosztów kremacji zbiorowej.

Sumy ubezpieczenia kosztów leczenia

Koszty leczenia psa są pokrywane w całości do sumy 2 000 zł rocznie. Powyżej tej kwoty Generali zawsze pokrywa 90% lub 70% kosztów w zależności od wybranego przez Klienta wariantu. Oznacza to, że udział własny Klienta w kosztach leczenia powyżej 2000 zł rocznie wynosi 10% lub 30%. 

Zawierając umowę właściciel psa decyduje o wysokości sumy. Do wyboru są trzy warianty: 5.000 zł, 20.000 zł i 50.000 zł

Wysokość składki uzależniona jest od: rasy, wieku i wagi psa. Dodam jedynie, że wzrost składki pomiędzy SU 5.000 a 50.000 jest nieznaczny.

Umowy dodatkowe

W ramach umowy głównej są też do wyboru dwie opcje dodatkowe:

 • odpowiedzialność cywilna właściciela psa
 • ubezpieczenie śmierci psa

Odpowiedzialność cywilna właściciela psa

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna właściciela psa za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim. Ważnym wyróżnikiem propozycji Generali jest to, że za osoby objęte ubezpieczeniem uważa się poza właścicielem psa także:

 • osoby bliskie, które prowadzą lub pozostają z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkują wspólnie dom lub mieszkanie
 • osoby fizyczne, którym Ubezpieczający przekazał pieczę nad psem

Co obejmuje polisa OC

Ochrona jest o wiele większa niż w zwykłym OC proponowanym przez pozostałe firmy. Ubezpieczeniem są objęte bowiem szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa, np. spacer bez smyczy i kagańca przypadku. I co ważne. W czasie zdarzenia pies może być pod opieką także innych osób, a nie tylko właściciela. Czyli OC tak faktycznie jest “przypisane” do psa, a nie do właściciela. A tego nie ma w ofertach innych Towarzystw.

Ubezpieczenie śmierci psa

W tej mowie dodatkowej ochroną może zostać objęty pies w wieku od 8 tygodni do maksymalnie 3 lat. Świadczenie jest wypłacane za śmierć psa, do którego doszło na terenie RP wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Natomiast wysokość kwoty jest wskazana w polisie i może wynosić od 500 zł do 10 000 zł dla psów rasowych i w typie rasy oraz 300 zł lub 600 zł dla mieszańców.

Podsumowanie

Ubezpieczenie chorobowe psa proponowane przez Generali ( dystrybutorem jest bezpieczny.pl ) jest pierwszym i jedynym w Polsce ubezpieczeniem zwracającym koszty leczenia w tak dużym zakresie. Polisa pozwala na leczenie w sytuacji kiedy nie można tego zrobić z uwagi na brak własnych środków. A procedura jest prosta.

 • Kupujesz polisę z rabatem 10 % po wpisaniu kodu 25885
 • Z chorym psem idziesz do weterynarza
 • Po wizycie w gabinecie weterynaryjnym bierzesz kartę informacyjną, w której widnieje informacja o zdarzeniu – o chorobie lub nieszczęśliwym wypadku, jakiego doznał piesek oraz kosztorys
 • Zabierz też paragon lub fakturę potwierdzające poniesione koszty leczenia
 • Zebraną dokumentację wysyłasz online i czekasz na przelew

Masz pytanie? Dzwoń lub pisz ksuszka@bezpieczny.pl


 

Jedna odpowiedź

 1. […] jak biegunka, kaszel, zapalenie pęcherza, nowotwory, babeszjoza i wiele innych. Pełny katalog schorzeń dostępny jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Taka sytuacja może wystąpić, gdy nasz […]

Możliwość komentowania została wyłączona.

Napisz do mnie przez Messenger
Call Now Button