Masz polisę Gefion Insurance? Nie ma automatycznego przedłużenia!

Masz polisę Gefion Insurance? Nie ma automatycznego przedłużenia!

Jeżeli masz polisę ubezpieczeniową OC wykupioną w Towarzystwie Gefion Insurance to musisz pamiętać, że nie będzie automatycznego przedłużenia.

W dniu 24 marca 2020 r. duński organ nadzoru finansowego (Finanstilsynet) zakazał Gefion Insurance A/S zawierania nowych umów ubezpieczenia, w tym odnawiania umów OC. Decyzja ta podyktowana jest brakiem pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności przez Gefion. W związku z tym wszyscy posiadający ważne umowy ubezpieczenia OC w Gefion Insurance A/S, po zakończeniu okresu ubezpieczenia, zobowiązane są do zawarcia umowy ubezpieczenia z innym zakładem ubezpieczeń.

Na dzień dzisiejszy Gefion nie ogłosił jeszcze upadłości i podjął starania o odwołanie decyzji duńskiego organu nadzoru finansowego. Co jednak jeżeli dojdzie do tego? W razie ogłoszenia upadłości ubezpieczyciela, umowy ubezpieczenia OC, wygasają z mocy prawa po 3 miesiącach od chwili ogłoszenia przez ubezpieczyciela upadłości. Oznacza to konieczność zawarcia przez klienta kolejnej umowy ubezpieczenia OC. I zapłatę kolejnej składki. Oczywiście ubezpieczający może mieć roszczenie o zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony do syndyka masy upadłościowej Gefion Insurance A/S, ale jest to długa i wyboista droga.

W tej sytuacji najważniejsze jest śledzenie informacji o tym, czy Gefion ogłosił upadłość. Jeżeli do tego dojdzie to należy pamiętać, aby wykupić nową polisę po uwzględnieniu 3 miesięcznego okresu, po którym polisa zostanie automatycznie rozwiązana. Oczywiście taka informacja ukaże się również na moim blogu.

Jeżeli polisę kupiliście u agenta to bardzo prawdopodobne, że on poinformuje o konieczności wykupienia nowej polisy. Możecie też poprosić go, aby o Was pamiętał. Bo to jedno z zadań jakie ma osobisty doradca ubezpieczeniowy. Przypominam przy okazji, że brak aktualnej polisy OC to kara w wysokości do 5200 zł za samochód osobowy i do 7800 zł za ciężarowy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Napisz do mnie przez Messenger
Call Now Button