Dodatki do polisy OC

Dodatki do polisy OC

To, że każdy samochód musi mieć wykupiona polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wie każdy kierowca. Polisa OC zabezpiecza roszczenia poszkodowanych przez kierowców. Jednocześnie chroni sprawców przed finansowymi konsekwencjami tych zdarzeń. Zakres i kwoty na jakie chroni polisa OC są wszędzie jednakowe. Ubezpieczyciele dają jednak możliwość zakupienia razem z obowiązkową polisą OC dobrowolnych ubezpieczeń uzupełniających ochronę. Najpopularniejsze to NNW, assistance oraz ubezpieczenie szyb. Czy warto skorzystać z tych możliwości ? 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczenie NNW obejmuje te nieszczęśliwe wypadki, w następstwie których ubezpieczony doznał trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Trwałego, czyli takiego, który na zawsze ograniczy sprawność poszkodowanego. Uszczerbek na zdrowiu określany jest procentowo, a jego wielkość decyduje o wysokości wypłaconego odszkodowania NNW. Świadczenie jest wypłacane również w przypadku śmierci. Dodam, że ubezpieczenie NNW może okazać się szczególnie przydatne kierowcy pojazdu, który był sprawcą zdarzenia i odniósł obrażenia. Przypomnę tylko, że ranny pasażer otrzyma świadczenie z polisy OC sprawcy i ubezpieczenia NNW. A sprawca tylko z NNW. W tym miejscu dodam, że wypłata świadczenia dla pasażera z polisy OC czy NNW nie powoduje regresu wobec sprawcy ( chyba, że np. jechał pod wpływem alkoholu). A często stykam się z faktem nie zgłaszania zdarzenia ubezpieczycielowi przez członków rodziny sprawcy. Mimo, że odnieśli obrażenia.

Ochrona wynikająca z ubezpieczenia NNW gwarantuje wypłatę środków nie tylko wtedy, gdy dojdzie do wypadku w trakcie jazdy. Ubezpieczenie to obejmuje także szkody powstałe podczas wsiadania i wysiadania z auta, załadunku bądź rozładunku, postoju, parkowania czy naprawiania pojazdu na poboczu.

Są też sytuacje kiedy ubezpieczyciel może nie wypłacić świadczenia. Najczęściej jest to w następujących sytuacjach:

  • Pasażer jechał z kierowcą, który był nietrzeźwy lub znajdował się pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych i innych, o ile miało to wpływ na powstanie następstw nieszczęśliwego wypadku.
  • Ubezpieczony nie miał zapiętych pasów podczas jazdy, o ile miało to wpływ na powstanie następstw nieszczęśliwego wypadku.
  • W pojeździe w momencie wypadku znajdowało się więcej osób niż wynosi liczba miejsc siedzących wskazana w dowodzie rejestracyjnym, o ile miało to wpływ na powstanie następstw nieszczęśliwego wypadku.

Decydując się na zakup ubezpieczenia NNW warto też upewnić się, czy polisa obejmuje też pasażerów. Bo może być sytuacja, iż dotyczy tylko kierowcy.

Ubezpieczenie Assistance

Assistance komunikacyjne zapewnia kierowcy całodobową pomoc na drodze. Jednak wersji ubezpieczenia Assistance jest bardzo dużo i jest w czym wybierać. Wersja podstawowa często jest dodawana do polisy OC bez dodatkowych kosztów. Jednak zakres ochrony jest bardzo wąski i działa najczęściej tylko w momencie wypadku lub kolizji a obejmuje jedynie holowanie. Ale np. AXA w cenie OC ma assistance obejmujące m.in. holowanie także przy awarii pojazdu.

Jeżeli dużo podróżujesz to warto skorzystać z pomocy jaką daje właśnie Assistance. W rozszerzonej opcji możesz korzystać z pomocy, gdy samochód zepsuje się w dalekiej podróży i będzie musiał zostać w warsztacie kilka dni. Wówczas w ramach ubezpieczenia Assistance zostaną pokryte m.in. koszty wynajęcia noclegu dla wszystkich podróżnych. Przy zakupie ubezpieczenia Assistance warto zwrócić uwagę na zakres terytorialny udzielanej ochrony, ponieważ w niektórych wariantach pomoc będzie udzielana tylko na terenie Polski.

nnw
Assistance przy polisie OC może się przydać w różnych sytuacjach

I zwróć uwagę, jaki zasięg kilometrowy ma ochrona. Ważne, aby wiedzieć przy tym w jakich minimalnych i maksymalnych odległościach jest udzielana pomoc. Bo może być zasięg np. 400 km, ale minimalny to 25 km. Wtedy jeżeli awaria będzie 10 km od domu to nie licz na holowanie.

Ochrona zniżek

Ochrona zniżek ( zwana także gwarancją utrzymania zniżek ) to dodatek do polisy który sprzedawany jest wraz polisą OC ( a także AC). Ubezpieczenie to gwarantuje utrzymanie dotychczasowych, wypracowanych zniżek. Nawet po spowodowaniu kolizji lub wypadku drogowego. Zazwyczaj zadziała jednak tylko w przypadku spowodowania pierwszej szkody. Niezależnie od liczby wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie szyb jako dodatek do OC chroni ściśle określone elementy samochodu, czyli szybę przednią, tylną oraz szyby boczne. Zakres ubezpieczenia gwarantuje zorganizowanie i opłacenie naprawy lub wymiany szyby, która została uszkodzona np. przez kamień. Często w OWU określony jest udział własny w odszkodowaniu za szybę czołową lub drugą i kolejne szkody szybowe. Ten rodzaj potrącenia zazwyczaj wyrażany jest procentowo i waha się od 10 do nawet 50%. Warto pamiętać, że w przypadku ubezpieczenia szyb ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wymiany szyby na oryginalną z logo producenta. Ubezpieczyciele zazwyczaj nie odpowiadają także za uszkodzenia innych szklanych elementów pojazdu typu szyberdach, lusterko, dach panoramiczny.

Przy zawieraniu umowy warto też zwrócić uwagę na zakres terytorialny ochrony a także sposób likwidacji szkody. Bo często ochrona obejmuje tylko zdarzenia na terenie Polski, a wymiana szyby jest we wskazanych warsztatach.

Ochrona opon

Opcja ta polecana jest przede wszystkim osobom, które dużo podróżują. Ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie korzystać z takiej pomocy jeżdżąc tylko, jak to niektórzy mówią, „wokół komina”. Jak zawsze zakres jest uzależniony od zakładu ubezpieczeń i jest różny. Zwykle pomoc obejmuje jedynie wymianę koła na miejscu zdarzenia. W wariantach o szerszym zakresie możliwe jest także odholowanie ubezpieczonego pojazdu do najbliższego warsztatu lub wulkanizatora a także pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego ogumienia.

Kupując ochronę opon dowiedz się, czy działa ona także poza granicami kraju. Często w OWU jest wskazana tylko Polska lub wymienione są kraje, na terenie których udzielana jest pomoc. W Ogólnych Warnkach Umowy jest też określona ( w zależności od towarzystwa ) kwota przeznaczona na wszystkie zdarzenia, liczba zdarzeń objętych ochroną czy limit kilometrów, na jaką odholują pojazd jeżeli nie można naprawić na miejscu.

Pamiętaj też, że naprawa lub wymiana koła na miejscu zdarzenia będzie możliwa tylko wtedy, gdy na wyposażeniu pojazdu posiadasz koło zapasowe lub zestaw naprawczy. W przypadku ich braku, większość towarzystw odmówi zorganizowania pomocy na drodze.

Bezpośrednia Likwidacja Szkód (BLS)

Ubezpieczenie bezpośredniej likwidacji szkód to dobre rozwiązanie dla kierowców, którzy nie chcą się martwić uzyskaniem odszkodowania z polisy sprawcy. Jeżeli sprawca zdarzenia jest ubezpieczony w innym towarzystwie, to Twój ubezpieczyciel zajmie się obsługą szkody i wypłaci odszkodowanie za uszkodzenia w samochodzie. Więcej na ten temat przeczytasz we wpisie Co to jest BLS i czy warto go mieć ?

Ochrona Prawna

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej na razie jest mało popularne i oferowane tylko przez kilku ubezpieczycieli. Jednak może być bardzo przydatne. Ochrona prawna zapewnia organizację oraz pokrycie kosztów dochodzenia swoich praw związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu oraz kosztów obrony interesów prawnych w razie wystąpienia wypadku. To ubezpieczenie obejmuje między innymi udzielanie porad, pomoc w razie postępowania sądowego oraz pokrycie jego kosztów, a także poręczenia majątkowe. Z pomocy prawnej można skorzystać np. w sytuacji dochodzenia swoich praw od warsztatu, który wadliwie wykonał naprawę i nie chce się do tego przyznać.

Z rozmów z klientami wiem, że taka pomoc prawnika przydaje się coraz częściej. I to nie tylko w sytuacjach związnych z komunikacją. Kupując ochronę prawną jako dodatek do polisy OC musisz pamiętać, że pomoc prawna nie dotyczy sporów z ubezpieczycielem, u którego masz polisę OC. Dlatego też wielu kierowców kupuje ochronę prawną w DAS. O tym jaki jest zakres pomocy możesz przeczytać we wcześniejszym wpisie Prawnik dla każdego kierowcy

Ubezpieczyciele proponują wiele możliwości skorzystania z dodatkowej ochrony i pomocy. Warto więc się zastanowić nad skorzystaniem z nich. Przed podjęciem decyzji konieczne jest jednak zapoznanie się z OWU. Możesz też oczywiście porozmawiać ze swoim agentem czy doradcą ubezpieczeniowym.

 

Napisz do mnie przez Messenger
Call Now Button