Czym jest otwarte ubezpieczenie grupowe?

Czym jest otwarte ubezpieczenie grupowe?

Otwarte ubezpieczenie grupowe to produkt ubezpieczeniowy, który działa na zasadach polisy grupowej w pracy. Jest przeznaczony głównie dla osób wykonujących wolny zawód lub dla osób, które nie mają np. ubezpieczenia grupowego w pracy. Możesz o tym przeczytaj TUTAJ. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby polisę otwartą grupową wykupić jako uzupełnienie ubezpieczenia w pracy. Świetnie sprawdzi się też jako dodatek do ubezpieczenia na kredyt.

Polisy indywidualne na życie można z grubsza podzielić na dwa ,,działy”:

 • Takie, które mają mniej świadczeń, ale na wysokie sumy.
 • Takie, które mają sporo świadczeń (indywidualnych, partnerskich, rodzinnych), ale mniejsze sumy.

Idealne rozwiązanie to połączenie dwóch produktów, które będą się wzajemnie uzupełniać, niemniej nie każdy może sobie pozwolić na osobne umowy ubezpieczenia, lub zwyczajnie ich nie potrzebuje. Jeśli nie mamy dużych funduszy na ubezpieczenie na życie, możemy przyjrzeć się, co zyskamy dzięki wykupieniu otwartej polisy grupowej.

Jak działa ubezpieczenie grupowe w pracy

W większości zakładów pracy można znaleźć program ubezpieczeń, który jako benefit oferuje różnego rodzaju świadczenia. Jest to korzystne zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. W zależności od wybranych pakietów przez firmę, w pracowniczych ubezpieczeniach można znaleźć szereg świadczeń, które gwarantują wypłaty m.in.:

 • w razie śmierci ubezpieczonego,
 • w razie nieszczęśliwego wypadku,
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu (określona suma świadczenia za każdy dzień pobyt szpitalu)
 • zgon rodzica,
 • urodzenie dziecka,
 • poważne zachorowania,
 • poważne operacje.

Sumy ubezpieczenia oraz wysokość świadczeń dostępnych w ramach takiego ubezpieczenia zależą tak naprawdę od tego, na jaki pakiet zdecydowała się firma, oraz jaki pakiet wybrał pracownik. Większość ofert obecnych na rynku pozwala także na ubezpieczenie członków w ramach jednej polisy (np. śmierć małżonka/partnera) lub osobnych polis. Oczywiście na tych samych warunkach co ubezpieczony pracownik.

Czym różni się grupa otwarta od grupy ,,zamkniętej”

Ubezpieczenie grupy otwartej działa na praktycznie na tych samych warunkach i każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma swoją własną dedykowaną ofertę. Różnice w otwartej grupie dotyczą najczęściej zakresu ubezpieczenia, wysokości świadczeń czy też osobno opisanych warunków ubezpieczenia. Mogą też istnieć osobne wyłączenia (np. bardzo ryzykowne zawody).

W przypadku dużych firm, warunki grupy zamkniętej mogą mieć korzystniejsze warunki i wyższe świadczenia. Nie zmienia to faktu, że umowy ubezpieczenia w zakładach pracy, a te zawierane indywidualnie są bardzo zbliżonymi do siebie produktami.

Ograniczeniem, które nie pozwala osobom indywidualnym czy wykonującym wolny zawód zawrzeć takiej polisy jak w zakładzie pracy, jest głównie limit osobowy. Zawarcie ubezpieczenia w firmie możliwe jest najczęściej od trzech osób.

Jakie świadczenia zawierają otwarte ubezpieczenia grupowe?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ustala własną ofertę we własnym zakresie i w ramach swoich produktów. Same świadczenia oraz ich działanie jest bardzo podobne i zbliżone do siebie warunkami. Do głównych świadczeń w otwartych ubezpieczeniach grupowych można zaliczyć:

 • zgon ubezpieczonego – jak sama nazwa wskazuje, rodzina (lub też uposażony) otrzymuje świadczenie w razie zgonu ubezpieczonego, niezależnie czy nastąpił on w pracy, czy poza nią. To świadczenie często rozdziela się na różne rodzaje np. zgon ubezpieczonego w razie wypadku, zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, a kwoty mogą się różnić.
 • dzienne świadczenie szpitalne – za każdy dzień pobytu w szpitalu otrzymujemy określoną kwotę. Takie dziennie świadczenie różni się ze względu na przyczynę np. w wyniku choroby lub w wyniku wypadku, a kwota może się różnić. Pobyt spowodowany wypadkiem podlega wyższej dziennej kwocie. Dzienne świadczenie szpitalne jest również liczone od określonego dnia pobytu, w zależności od tego, jak zostało to opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
 • trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem – to świadczenie pozwala nam uzyskać wybraną kwotę za każdy uszczerbek na zdrowiu, który powstał w wyniku wypadku np. złamanie ręki.
 • zgon członków rodzin – w zależności od różnych wariantów grup otwartych, można wyróżnić: zgon małżonka, zgon dziecka ubezpieczonego. Można również otrzymać wypłatę sumy ubezpieczenia określonej na polisie w razie śmierci rodzica lub teścia.
 • popularnym świadczeniem jest również urodzenie dziecka. W tym przypadku należy pamiętać, żeby kupić otwarte ubezpieczenie ZANIM zaczniemy się starać – obowiązuje nas 9 miesięcy
 • poważne zachorowanie – w razie wystąpienia jednej z chorób wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, otrzymamy wskazaną sumę ubezpieczenia.
 • poważna operacja – jak w przypadku zachorowania, wypłata świadczenia nastąpi w razie wykonania operacji wymienionej w katalogu, w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

W ramach otwartej polisy mogą wystąpić jeszcze dodatkowe świadczenia jak świadczenie apteczne, całkowita niezdolność do pracy.  Zakres ochrony w przypadku ubezpieczeń indywidualnych zależy wyłącznie od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jak wygląda oferta otwartych ubezpieczeń grupowych na rynku?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada własny produkt, który w zależności od wariantu oferuje różny zakres ochrony. Firmy ubezpieczeniowe stworzyły otwarte ubezpieczenia jako odpowiedź na zapotrzebowanie tanich polis, które pokrywają wiele zdarzeń.

grupa otwarta warta

Przykładowy podział ubezpieczenia WDCIR Warta

Kto może przystąpić do otwartej grupy?

Polisę indywidualną mogą wykupić osoby od określonego w ogólnych warunkach roku życia. Oferta otwartych ubezpieczeń grupowych może być również niedostępna dla najbardziej ryzykownych zawodów, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe niechętnie obejmują je ochroną ubezpieczeniową. Może to dotyczyć np. żołnierzy, czy też osób wykonujących sporty ekstremalne zawodowo. Lista zakazanych zawodów jest zawsze przedstawiona przez towarzystwo ubezpieczeniowe przed zawarciem polisy grupowej.

Jeśli nie wiesz, jaka oferta będzie dla Ciebie najlepsza, wystarczy, że skontaktujesz się ze mną. Razem sprawdzimy jaka indywidualna polisa będzie najlepsza dla Ciebie i Twoich bliskich.

  Jesteś zainteresowana/-y tym ubezpieczeniem na życie? Zostaw kontakt i porozmawiajmy!

  Jedna odpowiedź

  1. […] Ubezpieczenia grupowe, są to umowy z szerokim zakresem ubezpieczeń, często po kilka lub kilkanaście umów dotyczących zdrowia i życia danej osoby (pracownika, właściciela firmy, partnerów pracowników itp.). W zależności od wybranej oferty i towarzystwa ubezpieczeniowego można zabezpieczyć się w razie śmierci, wystąpienia choroby, wypadków i wielu innych zdarzeń. Zazwyczaj takie produkty oferowane są dla firm od 3 pracowników. Jeśli osoba prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, warto rozważyć indywidualne ubezpieczenie na życie lub grupę otwartą. […]

  Możliwość komentowania została wyłączona.

  Napisz do mnie przez Messenger
  Call Now Button