Co to jest polisa?

Co to jest polisa?

Polisa ubezpieczeniowa to jeden z podstawowych dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej między klientem, a firmą ubezpieczeniową. Polisę wystawia ubezpieczyciel ubezpieczającemu. Treść polisy powinna zawierać między innymi takie elementy jak: dane ubezpieczającego, przedmiot ubezpieczenia ( czy dotyczy życia i zdrowia lub majątku ) rodzaj ryzyka, czas trwania ubezpieczenia oraz wysokość składki. Do polisy muszą być dołączone ogólne warunki ubezpieczenia (OWU). Oczywiście różne rodzaje ubezpieczeń wymagają różnego zakresu informacji. Ważnym składnikiem dokumentacji ubezpieczeniowej jest Karta Produktu. Zakres informacji oraz wygląd Karty został bardzo szczegółowy sprecyzowany w przepisach Komisji Europejskiej, która zadbała o niemal każdy detal – włącznie z ikonami i kolorami każdej sekcji informacyjnej Karty. To w niej znajdują się najważniejsze informacje o polisie, w tym co jest objęte ochroną oraz jakie są wykluczenia. Dlatego też należy domagać się od agenta tej Karty.

ubezpieczenia

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Napisz do mnie przez Messenger
Call Now Button