LINK4 rozszerzył swoją ofertę

LINK4 rozszerzył swoją ofertę

Tanie ubezpieczenie NNW

Polisy komunikacyjne zawsze były mocną stroną Towarzystwa LINK4. A od 24 kwietnia 2020 roku firma rozszerzyła zakres ochrony w ubezpieczeniach AC oraz NNW. I to w sposób bardzo znaczący.

Najważniejsze zmiany w ubezpieczeniach Auto Casco to odszkodowanie w wyniku wszelkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń, czyli tzw. All Risks. Są też nowości przy świadczeniu za zdarzenia związane z NNW. Teraz jest świadczenie za uszczerbek na zdrowiu zamiast trwałego uszczerbku. I nowość – to wypałata za pobyt w szpitalu. Powoduje to, że polisy komunikacyjne LINK4 są jednymi z najbardziej kompleksowych na rynku.

All Risks w standardzie

Wprowadzone od 24 kwietnia 2020 roku zmiany rozszerzają zakres ochrony w dobrowolnych ubezpieczeniach komunikacyjnych. W przypadku polis Auto Casco (AC) wprowadza tzw. zakres All Risks, który zastępuje dotychczasowe zdarzenia nazwane. Oznacza to, że Link4 wypłaci odszkodowanie za szkodę polegającą na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu, która powstanie na skutek wszelkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń. Dodatkowo poniesie odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta, czyli polegające np. na przegryzieniu przez gryzonie kabli. Co wbrew pozorom nie jest takie rzadkie.

Świadczenie za uszczerbek z tabeli

LINK4 wprowadza także zmiany w ubezpieczeniach następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw. NNW komunikacyjne). Do tej pory ubezpieczony otrzymywał świadczenie, gdy doznawał trwałego uszczerbku na zdrowiu. Teraz jednak do wypłaty odszkodowania będzie kwalifikować się każdy uszczerbek na zdrowiu, który został sklasyfikowany w nowej tabeli w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nowa Tabela uszczerbkowa szczegółowo opisuje zarówno rozpoznanie, jak i skutek nieszczęśliwego wypadku. Co ważne. Ubezpieczony nie będzie musiał czekać na wypłatę odszkodowania do zakończenia leczenia, bo świadczenie może otrzymać na podstawie dokumentów medycznych.

Nowość. Pobyt w szpitalu

Przy polisach NNW LINK4 wprowadza także świadczenia dodatkowe za hospitalizację, co jest zupełną nowością w ofercie ubezpieczyciela. Firma wypłaci 100 zł za każdy dzień pobytu klienta w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W sumie do kwoty 2 tys. zł za cały pobyt. Zwróci także koszty zakupu leków i środków opatrunkowych do kwoty 5 tys. zł. Natomiast koszty zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zostaną pokryte do 10 proc. sumy ubezpieczenia NNW. Zmianie uległ także zakres terytorialny ubezpieczenia. Teraz obejmuje nieszczęśliwe wypadki na terenie całego świata, a nie jak dotychczas tylko Europy. I co ważne. Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wysokość składki ubezpieczeniowej.

Wracaj do zdrowia

Polisy NNW wspiera dodatkowo pakiet „Wracaj do zdrowia”, który obejmuje organizację oraz pokrycie przez LINK4 kosztów najważniejszych świadczeń zdrowotnych. Do dyspozycji jest ponad 2 tys. placówek PZU Zdrowie. Można skorzystać z ppmocy lekarzy wielu specjalizacji, a czas oczekiwania na konsultację u specjalisty wynosi do pięciu dni roboczych. Klienci mogą skorzystać z terapii psychologicznej, zabiegów i badań ambulatoryjnych oraz specjalistycznej diagnostyki.

Klienci korzystają z NNW

Często klienci przy zawieraniu polisy OC twierdzą, że nie ma potrzeby wykupować także opcji NNW. Twierdzą, że wypłacane kwoty nie są duże a i tak „mam ubezpieczenie własne”. Uwzględniając jednak ofertę LINK4 warto się zastanowić nad NNW i pomocą otrzymywaną w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia. Kiedy po 24 kwietnia rozmawiam z klientami to przy wyborze oferty OC w LINK4 wszyscy decydowali się na opcję z NNW.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Napisz do mnie przez Messenger
Call Now Button