Z bazy CEPiK usuną pojazdy

Automatyczne wyrejestrowanie pojazdu

W ćzerwcu odbędzie się “czyszczenie” bazy pojazdów w CEPiK. Usuniętych zostanie ponad 7 mln pojazdów. Sprawdź, czy może zostać autoamtycznie wyrejestrowany także twój samochód lub ciągnik.