Jak skapitalizować rentę

Jak skapitalizować rentę

Renta zwykle kojarzy się z przelewami z ZUS-u. Tym razem jednak zajmę się rentą, ale tzw. wypadkową wypłacaną przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Tego typu renta to świadczenie okresowe lub dożywotnie, które ma niwelować negatywne skutki wypadku. Również te które mogą pojawić się w przyszłości. Może być ona wypłacana raz w miesiącu albo jednorazowo. I właśnie tą jednorazową wypłatę nazywamy kapitalizacją renty. Jest to opcja dla osób, które dostają rentę od zakładu ubezpieczeń zgodnie z decyzją wydaną przez Towarzystwo, wyrok sądowy lub ugodę w związku z wypadkiem komunikacyjnym lub innym zdarzeniem skutkującym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu.

Renta powypadkowa

Osoby, które w wyniku wypadku doznały krzywd i poniosły straty mogą domagać się świadczeń od zakładu ubezpieczeń, który przyjął odpowiedzialność. Często obrażenia po wypadku mają długotrwałe skutki i nie są na początku widoczne. Leczenie może trwać miesiącami, a nawet latami. Często konieczna jest też rehabilitacja. Koszt wizyt lekarskich, zabiegów oraz leków często nie jest pokrywany przez kwotę odszkodowania. Jeżeli uszczerbek na zdrowiu jest poważny i długotrwały zakłady ubezpieczeń mogą przyznać rentę powypadkową. Jest ona przyznawana w sytuacji kiedy:

  • osoba poszkodowana ma w związku z wypadkiem zwiększone potrzeby – zakup leków, wizyty lekarskie, rehabilitacja,
  • nie może wykonywać pracy zarobkowej (całkowicie lub częściowo),
  • ma zmniejszone widoki powodzenia na przyszłość – brak możliwości podjęcia studiów, znalezienia dobrej pracy itp.

W kodeksie cywilnym to art. 447 precyzuje zasady kapitalizacji renty. Dochodzi do niej poprzez zawarcie ugody pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczalnią. By doszło do ugody zazwyczaj musi dojść do ustępstw zarówno ze strony poszkodowanego, jak i ze strony zakładu ubezpieczeń. Podczas negocjowania ugody należy wskazać powód, dla którego chcemy zmienić formę wypłaty renty z comiesięcznej na jednorazową. Należą do nich:

  • uzyskanie lub podwyższenie wykształcenia,
  • założenie własnej działalności gospodarczej,
  • usamodzielnienie się osoby poszkodowanej,
  • rozpoczęcie procesu specjalistycznego leczenia lub rehabilitacji.

Jak oblicza się kwotę kapitalizacji renty?

Do wyliczenia kwoty kapitalizacji renty brany jest pod uwagę wiek poszkodowanego, przewidywana średnia długość życia oraz inflacja. Negocjowanie kwoty kapitalizacji nie należy więc do łatwych. Dlatego właśnie warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. On będzie w stanie ocenić czy kwota proponowana przez Towarzystwo jest odpowiednia i będzie mógł odpowiednio negocjować wyższą kwotę.

Dlaczego warto skapitalizować rentę ?

Kapitalizacja pozwala na zabezpieczenie renty. Jeżeli jest ona wypłacana raz na miesiąc to Towarzystwo zawsze może ją zmniejszyć lub odebrać. Skapitalizowana renta pozwala na większe możliwości. Kwota kilkuset tysięcy czy nawet miliona pozwala na zmianę sytuacji życiowej np. zakupienie nieruchomości i czerpanie z tego korzyści, uzyskanie wyższego wykształcenia, założenie działalności gospodarczej. Warto jednak pamiętać, że kapitalizacja zamyka drogę do dalszych wypłat, więc podpisanie ugody kończy drogę odszkodowawczą. W przypadku pojawienia się nowych dolegliwości nie będzie opcji ubiegania się o wyższą kwotę. Wszystkie te czynniki powodują, że podpisanie zgody na kapitalizację musi być przemyślane. I poprzedzone konsultacjami z profesjonalnym pełnomocnikiem.  

 

Napisz do mnie przez Messenger
Call Now Button